SM St John Tuaran
Peti Surat 248, 89208 Tuaran
SABAH, MALAYSIA
Tel: 088-788354, Faks: 088-793631
emel: xfe4353@moe.edu.my
PENGUMUMAN ...

PELAN TINDAKAN DAN PERANCANGAN PEMBESTARIAN SEKOLAH SMK ST JOHN TUARAN 2014

 

PERANCANGAN JANGKA PANJANG (2011-2015)

 

A. PENGGUNAAN ICT

Mewujudkan tanggungjawab dan kerjasama di kalangan pelajar-guru untuk menjaga keselamatan peralatan ICT sepanjang masa.

Meningkatkan tahap kebolehgunaan prasarana ICT sekolah bagi membolehkan  ianya dapat digunakan secara berkesan.

Menggalakkan penggunaan ICT di kalangan  pelajar dengan cara memberi tugasan yang menggunakan ICT seperti rujukan internet, penghantaran tugasan menggunakan email, blog dan sebagainya.

Pengemaskinian Laman Web supaya maklumat terkini dapat diakses oleh warga sekolah dan masyarakat umum.

 

B. MODAL INSAN

Menganjurkan kursus komuniti sekolah melalui PIBG bagi meningkatkan kefahaman dan penggunaan ICT.

Mengadakan kursus dalam perkhidmatan, kursus perkembangan staf, coaching and mentoring dan sesi klinikal yang bersesuaian bagi meningkatkan tahap kompetensi dan kemahiran guru dan kaki tangan sekolah menerusi ceramah/laman web.

Memberi Latihan dan bengkel dalam menggunakan kemudahan ICT sekolah seperti penggunaan Laman Web, I-Kit, Smart Board dan sebagainya.

Menyediakan kursus yang bersesuaian untuk meningkatkan kemahiran AJK ICT untuk meningkatkan tahap keselamatan dan keberkesanan penggunaan ICT.

 

C.  APLIKASI

Meningkatkan penggunaan Web-based dalam urusan pengurusan dan P&P melalui Portal Sekolah dan portal bersesuaian yang terdapat dalam Internet.

Pelajar boleh menggunakan perisian aplikasi dan 'freeware' dalam aktiviti pembelajaran mereka.

Kadar kebolehgunaan guru dalam menyediakan bahan bantu mengajar dan tugasan harian menggunakan perisian aplikasi dan 'freeware' adalah tinggi.

Membangunkan aplikasi dan meningkatkan kecekapan dalam urusan penilaian, pemantauan dan rekod oleh guru (P&P) dan pengurusan & pentadbiran sekolah.

 

D. INFRASTRUKTUR

Meningkatkan 100% keupayaan akses jaringan intranet dan internet ke semua kawasan sekolah

Meningkatkan ratio di antara bilangan komputer dengan pelajar.

Menyediakan Blog/Kiosk Komuniti dalam menggalakan penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam ICT dan  hubungan yang baik dengan sekolah.

 


PERANCANGAN PEMBESTARIAN TAHUN 2014

A. PENGGUNAAN ICT

Bil.

Tarikh

Program/Aktiviti

Sasaran

Tindakan

1

Mac - Jul

Pembangunan Virtual Learning Environment (VLE), Bahan Bantu P&P berasaskan Web & MS Power Point & Aplikasi Multimedia

Semua Guru

 

GPB, GC, KP, KB

 

2

Sepanjang tahun

P&P menggunakan Medium ICT seperti komputer, LCD, Perisian Kursus Interaktif

Semua Guru

Guru MP

3

Sepanjang tahun

Penyebaran maklumat daripada pihak pentadbir melalui laman web sekolah

Semua Guru

 

Pengetua, PK, KB, KP, GPB

4

Sepanjang tahun

Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran (Email, surat, dokumentasi dan memo)

Pihak yang terlibat

Pengetua, PK, KB, KP, KTBM

5

Sepanjang tahun

Penyediaan dan Dokumentasi Kerja Kursus / ULBS / Amali Pelajar

Semua pelajar

Penyelaras SU, Guru MP, SU Peperiksaan

6

Sepanjang tahun (setiap minggu)

Mengemaskini Laman Web Sekolah

Unit Laman Web & Blog

AJK Bestari

7

Sepanjang tahun

Memantau  menjaga keselamatan dan fungsi

AJK ICT Kelas

GT, AJK Bestari & GPB

 

B. MODAL INSAN

Bil.

Tarikh

Program/Aktiviti

Sasaran

Tindakan

1

Mac - Jul

Kursus

Integrasi Aplikasi Web dalam Pendidikan / Virtual Learning Environment (VLE)

Pembangunan Bahan Bantu P&P berasaskan MS Office & Aplikasi Multimedia

Semua Guru

 

KB, GPB, Guru ICT, KP & Guru Subjek

2

Feb - Sep

Kursus Integrasi Aplikasi Web dalam

Pendidikan / Virtual Learning Environment (VLE)

Semua Pelajar

 

GPB, Guru ICT, KB, KP & Guru Subjek

3

Mac - Sep

Kursus Pengurusan Blog sekolah

Guru ICT

GPB

4

April - Sep

Kursus Komuniti Anjuran AMC

Guru, Pelajar, Ibu, Bapa

AJK ICT Sekolah

5

Feb

Kursus Asas Penyenggaraan Komputer

Briged Bestari

GPB, Guru ICT

6

3 kali setahun

Mesyuarat JK Majlis ICT dan Pembestarian Sekolah

Semua Guru

GPB

 

C. APLIKASI

Bil.

Tarikh

Program/Aktiviti

Sasaran

Tindakan

1

Mac - Okt

Aplikasi Virtual Learning Environment (VLE)

Semua Guru & Pelajar

GPB, Guru ICT, KB & KP

2

Sepanjang tahun

Sistem Automasi Pusat Sumber Sekolah

Semua warga sekolah

JK PSS

3

Sepanjang tahun (bermula 2013)

Pelaksanaan SPS (Sistem Pengurusan Sekolah)

Pentadbir, semua guru

Pentadbir, semua guru

4

Sepanjang tahun

Aplikasi Instrumen Pencerapan P&P Guru (e-Cerap)

Semua Guru

Pentadbir, semua guru

5

Sepanjang tahun

Sistem Maklumat Peperiksaan PMR (Online  & Offline )

Semua Guru, SU PMR

Penyelaras SU

6

Sepanjang tahun

Sistem Maklumat Peperiksaan SPM (Online)

Semua Guru, SU SPM

Penyelaras SU

7

Sepanjang tahun

Sistem Maklumat Peperiksaan Sekolah

Semua Guru

GPB, Penyelaras SU, SU Dalaman

8

Sepanjang tahun

Sistem Maklumat Pelajar 

Semua Guru

Pembantu Pentadbir/Kerani

9

Sepanjang tahun

Aplikasi Pejanaan Jadual Waktu

Semua warga sekolah

Guru J.Waktu

10

Sepanjang tahun

Aplikasi Penggunaan Jadual Waktu (cell phone – Android)

Semua Guru

Guru J. Waktu

11

Sepanjang tahun

SKPM

Semua Guru

Pentadbir

12

Sepanjang tahun

SAPS

Semua Guru

Penyelaras SU

13

Sepanjang tahun

EMIS

Semua Guru

Guru Data Guru

14

Sepanjang tahun

APDM/SMM

Semua Pelajar

Guru Data Murid

15

Sekali

SGM (Standard Guru Malaysia)

Semua Guru

Pentadbir

16

Sepanjang tahun

Rekod Penggunaan Prasarana ICT

Semua Guru

Guru ICT, GPB

17

Sepanjang tahun

Penggunaan CD Courseware yang dibekal KPM

Guru MP

GPB, GKB

18

Sepanjang tahun

Penggunaan Aplikasi Freeware dalam fasa pembangunan bahan P&P

Guru MP

GPB, Guru ICT

19

Sepanjang tahun (mulai Mac)

Penggunaan e-Form

Semua Guru

GPB

20

Jun - Julai

Sistem Smart School Qualification Standards (SSQS)

GPB, Guru ICT, Guru Subjek, Pentadbir, Guru PSS, Pelajar

GPB

21

2 kali setahun

Statistik Penggunaan ICT dalam P & P

Semua Guru

PK1

 

D. INFRASTRUKTUR

1

Sepanjang tahun

Menyenggara komputer & peralatan ICT

GPB, Guru ICT

GPB, Guru ICT, KTBM

2

Sepanjang tahun

Sambungan rangkaian (wired & wireless) berfungsi

GPB, Guru ICT

GPB

3

Sepanjang tahun

Server DHCP & LAN berfungsi

GPB, Guru ICT

GPB

4

Sepanjang tahun

Network Printing

GPB, Guru ICT

GPB

5

Mac - Ogos

Menyediakan Komputer "PORTAL & INFO SEKOLAH"

Warga Sekolah

Pentadbir, GPB

6

Mac - Ogos

Mengujudkan Ruangan / Sudut Info / Online  Tutorial untuk Komuniti

Komuniti

Pentadbir, GPB, Guru ICT