SM St John Tuaran
Peti Surat 248, 89208 Tuaran
SABAH, MALAYSIA
Tel: 088-788354, Faks: 088-793631
emel: xfe4353@moe.edu.my
PENGUMUMAN ...

VISI

Berkesan, Bestari, Bersih, Selamat, erancang,Tambah  NilaiMenjadikan SMK St. John Tuaran sebagai sebuah institusi yang melahirkan modal insan yang berilmu tinggi dan menaik tarafkan kehidupan komuniti ke arah persaingan di peringkat global melalui pembudayaan ICT.

MISI

1. Mewujudkan budaya ICT untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan pengurusan sekolah.
2. Menyediakan pasarana ICT untuk meningkatkan kualiti pengajaran & pembelajaran serta pengurusan sekolah.
3. Memberi peluang dan galakkan kepada setiap warga sekolah untuk mengembangkan potensi diri secara maksimum untuk menyumbang dan membantu sekolah ke arah menghadapi cabaran masa depan.

MATLAMAT

1. Melahirkan pelajar yang berilmu tinggi dan berkemahiran ICT.
2. Meningkatkan kualiti pendidik dan pentadbir dalam pengajaran dan pengurusan sekolah melalui ICT.
3. Membudayakan warga sekolah untuk mengakses ilmu dan maklumat serta mengurus maklumat melalui ICT.
4. Menjadikan warga sekolah sebagai insan yang mampu bersaing di peringkat global serta mampu menyumbang bakti kepada sekolah, komuniti dan negara melalui ICT.